Флотатор за физико – химично пречистване на отпадъчни води

Флотатор – физико – химично пречистване на отпадъчни води

Категория:

Описание

Флотатор – физико – химично пречистване на отпадъчни води