Кофражна система тип Универсал (17)

Кофражни платна (6)

Кофраж за стени и ограда (27)

Кофражи за колони (15)

Кофраж за плочи (16)

Нестандартен кофраж (2)

Храмар предлага широка гама от кофражи и елементи за него. Като важна част от строителството всеки кофраж трябва да бъде надеждно изпълнен. Това гарантира сигурността при работа с него и качественото изпълнение на стоманобетонните конструкции.

Кофражът е важен елемент в процеса на строителство. Той представлява временна конструкция, изградена от метални, дървени или пластмасови плоскости, която подпомага изграждането на различни строителни обекти.

Строителният кофраж има основна функция като осигурява сигурност и стабилност по време на изграждане на сградата или конструкцията. Кофражът поддържа свода, пространството между стените или другите елементи на обекта.

Той дава форма и структура като рамка, в която може да се отлива бетон. Той има решаващо значение за качеството и прецизността на финалния резултат.

Кофражът позволява изграждането на сложни или нестандартни форми и обекти. Той може да се адаптира към различни изисквания и спецификации на проекта, като се позволява създаването на уникални дизайни и архитектурни решения.

Кофражните системи се различават според технологията и материалите, използвани за изграждането им. Някои от най-използваните видове са традиционният кофраж от дърво и дървени плоскости, метални системи и системи от пвц.

Стоманобетонните конструкции са широко разпространени в строителството. Те трябва да отговарят на определени изисквания:

  • Да издържа на мъртви и живи товари.
  • Да запазва формата си с подходящи подпори и скоби.
  • Съединенията трябва да са непропускливи.

При демонтаж на кофражът, процесът не трябва да поврежда бетона. Кофражът за многократна употреба трябва да е възможно по-лек. Не трябва да се деформира.

При избор е важно да имате в предвид вида на бетона и температурата на изливане, тъй като и двете влияят. Кофражът трябва да може да издържа на натоварването от мокър и сух бетон.

Ние ви предлагаме различни кофражни системи  и материали за качествено изпълнение. В нашият асортимент може да откриете системи от метални кофражни платна и елементи за тях – собствено производство. Предлагаме и кофражи от различен материал (пвц, хидрофобен шперплат, трислойни платна ) и елементи за тях произведени от нас с доказано качество или на наши партньори.

Кофражната система тип „Универсал“ е най-широко разпространената и известна в България система за строителен метален кофраж. Тя е подходяща за кофриране на фундаменти, колони, стени с прав или криволинеен контур, самостоятелни греди и плочи. Освен в жилищното строителство система тип „Универсал“ е кофражна система, който се използва с успех и при промишленото, хидротехническото и транспортно строителство. Основните елементи на тази кофражна система са кофражни стоманени платна с различни размери ( от 2500 х 500 мм до 500 х 100 мм). Теглото на кофражните платна позволява да се работи на ръка, което е едно от най-големите предимства на кофражната система.
Възползвайте се да направите вашето индивидуални запитване!

В един комплект кофражна система “ Универсал“ влизат вътрешни и външни ъглови платна, както и различни видове компенсатори, което дава възможност кофрирането на всякакви елементи при най-точно спазване на проектните размери на конструкцията. Предвидени са стабилизатори за прецизно вертикализиране на кофражните платна. Разполагаме и с конзола за работна площадка за безопасно бетониране на кофрирания елемент. Кофражните платна се съединяват посредством щифтове и клинове. Срещуположните платна се свързват със стоманени ленти (свързващи планки), които остават в бетона. Има вариант и за шпилки Ф 17, които минават през дистанционни втулки специално изработени от PVC тръби.
Всичко необходимо за бързо и качествено кофриране!

Какво е строителен кофраж?

Строителният кофраж е временна конструкция, която се използва за поддържане на формата и стабилността при отливане на елементи от бетон в процеса на строителство. Той се използва за изграждане на стени, стълбове, плочи и други елементи.

Какви са различните видове строителни кофражи?

Различните видове строителни кофражи се различават по размери, материал и начин на използване. Някои от тях са традиционния, плосък, вертикален, симетричен, табличен и др.

Как се избира подходящият тип кофраж за конкретен проект?

Изборът на подходящия тип строителен кофраж за конкретен проект зависи от различни фактори, като размера на елементите, времетраенето на строителството, бюджетът и други. Той трябва да се избере в съответствие с изискванията на проекта и възможностите на строителната фирма.

Как се монтира?

Монтажът е специфичен за всеки тип кофраж, но обикновено включва фиксиране на кофражните системи на подходящо разстояние и в правилния наклон с подходящите кофражни елементи.

Какъв материал се използва за изграждането на кофражa?

За изграждането се използват различни материали, като дърво, метал, PVC и комбинирани материали. В избора на материал се имат предвид техническите и физическите характеристики на проекта, разходите и дълготрайността на кофража.

Как се поддържа и осигурява безопасността при работа с кофраж?

Поддържането и осигуряването на безопасността при работа включва редица мерки, като обучение на работниците, правилна инсталация и фиксиране на кофража, използване на подходящи елементи, редовна проверка и поддръжка и други.

Колко дълъг е живота на кофража?

Жизненият цикъл зависи от неговата издръжливост и ефективност. Той може да бъде ползван повече от веднъж, ако е правилно поддържан и съхраняван след всяко използване.

Какъв е разходът за изграждане на строителен кофраж?

Разходът може да варира в зависимост от размера на проекта, материалите, използвани за изграждането и строителната фирма, която извършва работата.