Високо качество • Добра цена • Кратки срокове

A- | A+

Кофраж за плочи

Основните елементи са модулни стоманени платна с размери от (  2500 х 500 мм до 500 х 100 мм). За направа на хоризонтални конструктивни елементи като плочи, греди към плочи, еркери и други такива. Теглото на елементите позволява работа на ръка без подемно средство.