Високо качество • Добра цена • Кратки срокове

A- | A+

Безболтово подвижно скеле с работна площадка 1200/2630 MM

Изгражда се на модулен принцип,с което се постига желаната работна височина.Малкото тегло и фиксираните размери на отделните модули позволяват лесно и удобно преместване от едно работно място на друго. Рамката, върху която се монтират отделните секции, е на четири въртящи се колела Ф200 мм със спирачка, осигуряващи точно ориентиране и преместване на скелето върху равен терен. Снабдено е с четири броя стабилизатори, гарантиращи безопасна работа. При по-голяма височина-над 4 метра, е необходимо да се привърже или анкерира към сградата. Използва се за монтаж на окачени тавани, електрическа инсталация, строителни, бояджийски, реставрационни, топлоизолационни и др. работи. Посочената височина е работна!

Номер Елементи 10м 12м 14м
11010100 Диафрагма за ЛПБС 1200/2630 мм 1 1 1 1 1 1
11010200

Рамка със стълба за ЛПБС 1200/2630 мм

1 2 3 4 5 6
11010300 Рамка без стълба за ЛПБС 1200/2630 мм 1 2 3 4 5 6
11010400 Надставка за ЛПБС 1200/2630 мм 2 2 2 2 2 2
11010500 Стабилизатор 4 4 4 4
11010600 Хоризонтал за ЛПБС 1200/2630 мм 2 4 6 8 12
11010700 Диагонал за ЛПБС 1200/2630 мм 4 8 12 16 20 24
11010800 Парапет за ЛПБС 1200/2630 мм 2 2 2 2 2 2
11011100 Дъска бордова метална 2630 мм 2 2 2 2 2 2
11011200 Кош обезопасителен 1 2 3 4 5
11011300 Щифт заключващ  8 12 16 20 24 28
11011400 Напречник укрепващ с кука 2 2 4 6
11011900 Талпа метална перфорирана 2630/280 мм 4 6 8 10 12 14
11021100 Колело ходово без спирачка Ф 200 мм 2 2 2 2 2 2
11021200 Колело ходово със спирачка Ф 200 мм 2 2 2 2 2 2
10030801 Жабка въртяща кована 4 4 8 12
Тегло 230 кг 330 кг 500 кг 600 кг 730 кг 860 кг