Високо качество • Добра цена • Кратки срокове

A- | A+

Безболтово подвижно скеле с работна площадка 900/2000 ММ

Изгражда се на модулен принцип,с което се постига желаната работна височина.Малкото тегло и фиксираните размери на отделните модули позволяват лесно и удобно преместване от едно работно място на друго. Рамката, върху която се монтират отделните секции, е на четири въртящи се колела Ф200 мм със спирачка, осигуряващи точно ориентиране и преместване на скелето върху равен терен. Снабдено е с четири броя стабилизатори, гарантиращи безопасна работа. При по-голяма височина-над 4 метра, е необходимо да се привърже или анкерира към сградата. Използва се за монтаж на окачени тавани, електрическа инсталация, строителни, бояджийски, реставрационни, топлоизолационни и др. работи. Посочената височина е работна!

Номер Елементи 4 м 6 м 8 м
11020100 Диафрагма за ЛПБС 900/2000 мм 1 1 1
11020200 Рамка - стълба за ЛПБС 900/2000 мм 2 4 6
11020300 Хоризонтал за ЛПБС 900/2000 мм 2 4
11020400 Диагонал за ЛПБС 900/2000 мм 4 8 12
11020700 Дъска бордова метална 2000 мм 2 2 2
11020800 Надставка за ЛПБС 900/2000 мм 2 2 2
11020900 Парапет за ЛПБС 900/2000 мм 2 2 2
11021100 Колело ходово със спирачка Ф 200 мм 2 2 2
11021200 Колело ходово без спирчка Ф 200 мм 2 2 2
11020300 Талпа метална перфорирана 2000/280 мм 3 5 7
11010500 Стабилизатор 2 4
11011200 Кош обезопасителен 1 2
11011300 Щифт заключващ 8 12 16
11011400 Напречник укрепващ с кука 2
10030801 Жабка въртяща кована 4
Общо тегло 212 кг 306 кг 492 кг